Desteklenmeyen özellikler

 • En büyük ortak faktör (GCF)
 • En az yaygın çoklu (LCM)
 • Yuvarlama sayıları ve ondalık sayılar
 • Ondalık uzun bölüm
 • Bölme adımlarıyla kesirleri ondalık sayılara dönüştürme
 • İki değişkenli doğrusal eşitsizlikler
 • İki değişkenli eşitsizlik sistemi
 • Denklem ve eşitsizliklerin grafik yöntemini kullanarak çözülmesi
 • Karmaşık parametrik denklemler ve eşitsizlikler
 • Veri analizi, istatistik ve olasılık
 • Matematiksel indüksiyon
 • Faiz oranı
 • Polinom bölünmesi
 • Trigonometrik eşitsizlikler
 • Matrisler, determinantlar
 • Geometri
 • Kelime problemleri
 • Karmaşık sayılar: denklemler ve eşitsizlikler
 • Periyodik Sayılar