Desteklenen özellikler

1. NUMARALAR
a. İlave
b. Çıkarma
c. Çarpma işlemi
d. Bölünme
e. karşılaştırma

2. FRAKSİYONLAR
a. İlave
b. Çıkarma
c. Çarpma işlemi
d. Bölünme
e. karşılaştırma
f. Karışık sayılar
g. dönüştürme

3. DECIMALS
a. İlave
b. Çıkarma
c. Çarpma işlemi
d. Bölünme
e. karşılaştırma
f. dönüştürme

4. YAYINLAR VE KÖKLER
a. İlave
b. Çıkarma
c. Çarpma işlemi
d. Bölünme
e. karşılaştırma
f. Bilimsel gösterim

5. KOMPLE NUMARALAR
a. Karmaşık sayılarla hesaplama
b. modül
c. Karmaşık eşlenik
d. Gerçek ve hayali parçalar
e. Kutup formu

6. DOĞRUSAL FONKSİYON
a. Doğrusal denklemler
b. Doğrusal eşitsizlikler
c. Sistemler
d. Grafikler

7. QUADRATIC FONKSİYONU
a. İkinci dereceden denklemler
b. Kuadratik eşitsizlikler
c. Sistemler
d. Grafikler

8. GENEL VE ​​LOGARİTMİK FONKSİYON
a. Üstel ve logaritmik denklemler
b. Üstel ve logaritmik eşitsizlikler
c. Sistemler
d. Grafikler

9. RATIONAL FONKSIYONU
a. Rasyonel denklemler
b. Rasyonel eşitsizlikler
c. Sistemler
d. Grafikler

10. TRİGONOMETRİK FONKSİYON
a. Trigonometrik denklemler
b. Sistemler
c. Grafikler

11. MUTLAK FONKSİYONU
a. Mutlak denklemler
b. Mutlak eşitsizlikler
c. Sistemler
d. Grafikler

12. KÖK FONKSİYONU
a. İrrasyonel denklemler
b. Irrasyonel eşitsizlikler
c. Sistemler
d. Grafikler

13. CEVAP ANLATIMININ BASİTLEŞTİRİLMESİ VE FABRİKASI

14. BINOMAL KURAM
a. Binom katsayıları
b. faktöriyel
c. Faktoriyellerle denklemler

15. CALCULUS
a. Sınırları
b. Türevler
c. İntegral